ศาลจังหวัดหล่มสัก
Lom Sak Provincial Court
News
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดหล่มสักมอบเกียรติบัตรแก่นักศึกษาฝึกประสบการณ์ ศาลจังหวัดหล่มสักเข้าร่วมประชุมแนวทางการบริหารจัดการคดีที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Coronavirus Disease : COVID-19) บุคลากรในศาลจังหวัดหล่มสักเข้ารับการฉีดวัคซีนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Coronavirus – ๑๙) ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดหล่มสักแสดงความยินดีกับข้าราชการศาลยุติธรรมเนื่องในโอกาสภรรยาคลอดบุตร ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดหล่มสักเป็นประธานในการประชุมแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ผู้กำกับดูแลผู้ถูกปล่อยชั่วคราว
 

 

 

 
 
 

 

+

+

ประกาศ / ระเบียบ (ศาลจังหวัดหล่มสัก)

+

เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง

+

เรื่องที่น่าสนใจ

+

ปฏิทินกิจกรรม
image
image
image
image
image
image