ศาลจังหวัดหล่มสัก
Lom Sak Provincial Court
News
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดหล่มสักร่วมต้อนรับรองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ในโอกาสเชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ ศาลจังหวัดหล่มสักเข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบริหารศาลยุติธรรมประจำภาค ๖ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๔ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดหล่มสักร่วมต้อนรับองคมนตรี ในโอกาสเชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดหล่มสักมอบสวัสดิการแก่ข้าราชการในศาลจังหวัดหล่มสัก ศาลจังหวัดหล่มสักจัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
 

 

      
          
COJ Self-learning _ วิธีการเข้าใช้งาน Google Meet เพื่อการพิจารณาคดีอิเล็กทรอนิกส์ EP.1
COJ Self-learning _ วิธีการเข้าใช้งาน Google Meet เพื่อการพิจารณาคดีอิเล็กทรอนิกส์ EP.2
 การลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์

 

 
 
 
 
 
ลงทะเบียน E-Filing version 3 
คู่มือ E-Filing Version 3 (สำหรับทนายความ)   
 
 

 

 
 
 

 

+

+

ประกาศ / ระเบียบ (ศาลจังหวัดหล่มสัก)

+

เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง

+

เรื่องที่น่าสนใจ

+

ปฏิทินกิจกรรม
image
image
image
image
image
image