ศาลจังหวัดหล่มสัก
Lom Sak Provincial Court
News
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดหล่มสักร่วมพิธีเปิดงานมหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดหล่มสักเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมการประสานความร่วมมือด้านการยุติธรรมของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม ประจำปี ๒๕๖๒ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดหล่มสักเป็นประธานในพิธีปล่อยตัวผู้ต้องราชทัณฑ์ ที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดหล่มสักร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ศาลจังหวัดหล่มสักจัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เมนู
 
 
 
 
 
 

 

 

   

 

               ดูผลการขอรับบริการ           

ลำดับ ดูผลการใช้บริการ ///
  ขอดูผลใช้ขอประกันตัวผู้ต้องหา-จำเลยหรือ ขอทราบเกณฑ์ราคาประกันผู้ต้องหา / จำเลย  
  ขอดูผลขอถอนหลักประกันและรับหลักประกันคืนไปจากศาล  
  ขอดูผลใช้การขอประกันตัวผู้ต้องหา-จำเลยด้วยการติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ EM  
  ขอดูผลใช้ขอรับบริการจัดทำคำร้อง คำแถลง คำขอ  
  ขอดูผลใช้ เรื่องที่ต้องการติดต่อหรือสอบถาม แจ้งข้อมูลและความประสงค์ที่ท่านต้องการติดต่อ  
     
  ระบบ CIOS  
  ขอดูผลใช้แบบยื่นคำร้อง / คำแถลง / คำขอ ผ่านระบบขอใช้บริการล่วงหน้า  
  ขอดูผลใช้บริการล่วงหน้าบริหารจัดการงานคดี  **ขอคัดถ่าย / ขอตรวจสำนวน  
  ขอดูผลใช้ การแจ้งความประสงค์ขอนัดหมายล่วงหน้าเพื่อยื่นคำฟ้องและจองวันนัด  
  ขอดูผลใช้ แบบขอใช้บริการล่วงหน้างานบริหารจัดการคดี  
  ขอดูผลใช้ แบบตอบรับการมาเป็นพยานของศาล  
  ขอดูผลใช้ แบบขอทราบวันนัดมาเป็นพยานเบิกความต่อศาลจังหวัดหล่มสัก  
  ขอดูผลใช้ ขอทราบผลคำพิพากษาคำสั่งหรือวันที่จะดำเนินการจัดพิมพ์คำพิพากษาแล้วเสร็จ  
  ขอดูผลใช้ ขอทราบวันนัดพิจารณาคดี  
  ขอดูผลใช้ คำสั่งศาลจังหวัดหล่มสัก  
     
  ขอดูผลใช้ การแจ้งความประสงค์ ขอรับเงิน / ขอชำระเงิน ล่วงหน้า  
  ขอดูผลใช้ ขอทราบผลการส่งหมายข้ามเขต   
  ขอดู แบบตอบรับการมาเป็นทนายขอแรง ของศาลจังหวัดหล่มสัก  

 

 

+

+

ประกาศ / ระเบียบ (ศาลจังหวัดหล่มสัก)

+

เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง

+

เรื่องที่น่าสนใจ

+

ปฏิทินกิจกรรม
image
image
image
image
image
image