ศาลจังหวัดหล่มสัก
Lom Sak Provincial Court
News
ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดหล่มสักและคณะข้าราชการ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดหล่มสักและคณะข้าราชการร่วมพิธีศาสนามหามงคล พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดหล่มสักและคณะข้าราชการ ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลจังหวัดหล่มสักและคณะข้าราชการร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลจังหวัดหล่มสักและคณะข้าราชการ ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
เมนู
 
 
 

 

 

 

งานประชาสัมพันธ์

(คลิก หรือ Scan)

ผลการดำเนินการ

การแจ้งความประสงค์ล่วงหน้า เพื่อขอประกันตัวผู้ต้องหาหรือจำเลย                                                                                                                       

การแจ้งความประสงค์ล่วงหน้า เรื่องขอถอนและรับหลักประกันคืน

แบบแจ้งความประสงค์ขอปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลยด้วยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

ติดต่อเพื่อขอให้จัดทำคำร้อง คำขอ คำแถลง
ติดต่อสอบถามเรื่องทั่วไ
งานคดี (คลิก หรือ Scan) ผลการดำเนินการ
ระบบ CIOS  

บริการคัดถ่ายเอกสารผ่านระบบขอใช้บริการล่วงหน้าของศาลจังหวัดหล่มสัก

 

แบบยื่นคำร้องขอขยายอุทธรณ์/ฎีกา, คำร้องขอออกหมายตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดี

 

แบบแจ้งความประสงค์ขอนัดหมายล่วงหน้าเพื่อยื่นคำฟ้องและจองวันนัด

แบบขอใช้บริการล่วงหน้างานบริหารจัดการคดี
งานช่วยพิจารณาคดี (คลิก หรือ Scan) ผลการดำเนินการ
แบบตอบรับการมาเป็นพยานของศาล

แบบขอทราบวันนัดมาเป็นพยานเบิกความต่อศาลจังหวัดหล่มสัก

ทราบผลคำพิพากษาคำสั่งหรือวันที่จะดำเนินการจัดพิมพ์คำพิพากษาแล้วเสร็จ

ขอทราบวันนัดพิจารณาคดี
คำสั่งศาลจังหวัดหล่มสัก
งานคลัง (คลิก หรือ Scan) ผลการดำเนินการ

การแจ้งความประสงค์ ขอรับเงิน / ขอชำระเงิน ล่วงหน้า

งานไกล่เกลี่ย (คลิก หรือ Scan) ผลการดำเนินการ

แบบแสดงความประสงค์ขอใช้บริการล่วงหน้าของศูนย์ไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาท

แบบแจ้งความประสงค์ขอไกล่เกลี่ยก่อนฟ้อง

 

แบบสอบถามความประสงค์ในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
วีดีโอแนะนำการไกล่เกลี่ยผ่านแอพลิเคชั่นไลน์  
Line@ งานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในคดีอาญา  
งานช่วยอำนวยการ (คลิก หรือ Scan) ผลการดำเนินการ
ขอทราบผลการส่งหมายข้ามเขต 
แบบแจ้งปัญหาข้อขัดข้อง/ ข้อเสนอแนะ   
แบบตอบรับการเป็นล่าม  
แบบตอบรับการมาเป็นทนายขอแรง  

 

 

 
 
 

 

+

+

ประกาศ / ระเบียบ (ศาลจังหวัดหล่มสัก)

+

เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง

+

เรื่องที่น่าสนใจ

+

ปฏิทินกิจกรรม
image
image
image
image
image
image