ศาลจังหวัดหล่มสัก
Lom Sak Provincial Court
News
เมนู
 
 
 
 
 
 
 

 

   

 

               ดูผลการขอรับบริการ           

ลำดับ ดูผลการใช้บริการ ///
  ขอดูผลใช้ขอประกันตัวผู้ต้องหา-จำเลยหรือ ขอทราบเกณฑ์ราคาประกันผู้ต้องหา / จำเลย  
  ขอดูผลขอถอนหลักประกันและรับหลักประกันคืนไปจากศาล  
  ขอดูผลใช้การขอประกันตัวผู้ต้องหา-จำเลยด้วยการติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ EM  
  ขอดูผลใช้ขอรับบริการจัดทำคำร้อง คำแถลง คำขอ  
  ขอดูผลใช้ เรื่องที่ต้องการติดต่อหรือสอบถาม แจ้งข้อมูลและความประสงค์ที่ท่านต้องการติดต่อ  
     
  ระบบ CIOS  
  ขอดูผลใช้แบบยื่นคำร้อง / คำแถลง / คำขอ ผ่านระบบขอใช้บริการล่วงหน้า  
  ขอดูผลใช้บริการล่วงหน้าบริหารจัดการงานคดี  **ขอคัดถ่าย / ขอตรวจสำนวน  
  ขอดูผลใช้ การแจ้งความประสงค์ขอนัดหมายล่วงหน้าเพื่อยื่นคำฟ้องและจองวันนัด  
  ขอดูผลใช้ แบบขอใช้บริการล่วงหน้างานบริหารจัดการคดี  
  ขอดูผลใช้ แบบตอบรับการมาเป็นพยานของศาล  
  ขอดูผลใช้ แบบขอทราบวันนัดมาเป็นพยานเบิกความต่อศาลจังหวัดหล่มสัก  
  ขอดูผลใช้ ขอทราบผลคำพิพากษาคำสั่งหรือวันที่จะดำเนินการจัดพิมพ์คำพิพากษาแล้วเสร็จ  
  ขอดูผลใช้ ขอทราบวันนัดพิจารณาคดี  
  ขอดูผลใช้ คำสั่งศาลจังหวัดหล่มสัก  
     
  ขอดูผลใช้ การแจ้งความประสงค์ ขอรับเงิน / ขอชำระเงิน ล่วงหน้า  
  ขอดูผลใช้ ขอทราบผลการส่งหมายข้ามเขต   

 

 

+

เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ ไฟล์ย่อคำพิพากษา (ศาลจังหวัดหล่มสัก)
1. __✉___1.ผบ .1525-2561 
2. __✉___2.ผบ.238-2561 
3. __✉___3. อ.2020-2560 
4. __✉___4. อ.68-2561 
5. __✉___5.ผบ.409-2561 
6. __✉___6.ผบ.513-2561 
7. __✉___7.อ.2140-2560 
8. __✉___8.อ.1880-2560 
9. __✉___9.พ.89-2561
10. __✉___10.พ.325-2560
11. __✉___11.อ.1782-2560 
12. __✉___12.ผบ.383-2561
13. __✉___13.พ.475-2560
14. __✉___14.อ.308-2561
15. __✉___15.พ.169-2561
16. __✉___16.พ.265-2560
17. __✉___17.พ.498-2560
18. __✉___18.ผบ.1310-2561
19. __✉___19.อ.93-2561
20. __✉___20.พ.250-2561
21. __✉___21.พ.126-2561
22. __✉___22.อ.1791-2561
23. __✉___23.พ.63-2561
24. __✉___24.พ.103-2561
25. __✉___25.พ.135-2561
26. __✉___26.อ.1695-2560
27. __✉___27.อ.571-2561
28. __✉___28.พ. 391-2558
29. __✉___29.พ.136-2561
30. __✉___30.อ.1115-2561
30. __✉___31.พ.582-2561
31. __✉___32.อ.823-2561
   

 

+

เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง

+

เรื่องที่น่าสนใจ

+

ปฏิทินกิจกรรม
image
image
image
image
image
image