ศาลจังหวัดหล่มสัก
Lom Sak Provincial Court
News
ศาลจังหวัดหล่มสักเข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบริหารศาลยุติธรรม ประจำภาค ๖ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ศาลจังหวัดหล่มสักเข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดหล่มสักมอบสวัสดิการแก่ข้าราชการศาลจังหวัดหล่มสัก ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดหล่มสักกล่าวเปิดโครงการการฝึกอบรมซักซ้อมการหนีไฟ และวิธีการใช้ถังดับเพลิงเมื่อเกิดอัคคีภัยประจำปี ๒๕๖๖ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดหล่มสักให้การต้อนรับ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรหล่มสัก และผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรบ้านกลาง

 
  

 

          
 
COJ Self-learning _ วิธีการเข้าใช้งาน Google Meet เพื่อการพิจารณาคดีอิเล็กทรอนิกส์ EP.1
COJ Self-learning _ วิธีการเข้าใช้งาน Google Meet เพื่อการพิจารณาคดีอิเล็กทรอนิกส์ EP.2
 การลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์

 

 

 
 
 
 
 
ลงทะเบียน E-Filing version 3 
คู่มือ E-Filing Version 3 (สำหรับทนายความ)   
  
 

 

 
 
 

 

+

+

ประกาศ / ระเบียบ (ศาลจังหวัดหล่มสัก)

+

เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง

+

เรื่องที่น่าสนใจ

+

ปฏิทินกิจกรรม
image
image
image
image
image
image