ศาลจังหวัดหล่มสัก
Lom Sak Provincial Court
News
เมนู

 

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์

(คลิก หรือ สแกน)

ผลการดำเนินการ

  การแจ้งความประสงค์ล่วงหน้า เพื่อขอประกันตัวผู้ต้องหาหรือจำเลย                                                                                                                       

  การแจ้งความประสงค์ล่วงหน้า เรื่องขอถอนและรับหลักประกันคืน

  แบบแจ้งความประสงค์ขอปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลยด้วยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

  ติดต่อเพื่อขอให้จัดทำคำร้อง คำขอ คำแถลง
  ติดต่อสอบถามเรื่องทั่วไ https://docs.google.com/forms/d/196WsqRLfrb1t8KSOye4iPTLqL3KqQWtS56-kihhoacE/viewform?edit_requested=true
กลุ่มงานคดี (คลิก หรือ Scan) ผลการดำเนินการ
  ระบบ CIOS  

  บริการคัดถ่ายเอกสารผ่านระบบขอใช้บริการล่วงหน้าของศาลจังหวัดหล่มสัก

 

  แบบยื่นคำร้องขอขยายอุทธรณ์/ฎีกา, คำร้องขอออกหมายตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดี

 

  แบบแจ้งความประสงค์ขอนัดหมายล่วงหน้าเพื่อยื่นคำฟ้องและจองวันนัด

  แบบขอใช้บริการล่วงหน้างานบริหารจัดการคดี
กลุ่มงานช่วยพิจารณาคดี (คลิก หรือ Scan) ผลการดำเนินการ
  แบบตอบรับการมาเป็นพยานของศาล

  แบบขอทราบวันนัดมาเป็นพยานเบิกความต่อศาลจังหวัดหล่มสัก

  ทราบผลคำพิพากษาคำสั่งหรือวันที่จะดำเนินการจัดพิมพ์คำพิพากษาแล้วเสร็จ

  ขอทราบวันนัดพิจารณาคดี
  คำสั่งศาลจังหวัดหล่มสัก
กลุ่มงานคลัง (คลิก หรือ Scan) ผลการดำเนินการ

  การแจ้งความประสงค์ ขอรับเงิน / ขอชำระเงิน ล่วงหน้า

กลุ่มงานไกล่เกลี่ย (คลิก หรือ Scan) ผลการดำเนินการ

  แบบแสดงความประสงค์ขอใช้บริการล่วงหน้าของศูนย์ไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาท

  แบบแจ้งความประสงค์ขอไกล่เกลี่ยก่อนฟ้อง

 

  แบบสอบถามความประสงค์ในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
  วีดีโอแนะนำการไกล่เกลี่ยผ่านแอพลิเคชั่นไลน์  
  Line@ งานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในคดีอาญา  
กลุ่มงานช่วยอำนวยการ (คลิก หรือ Scan) ผลการดำเนินการ
  ขอทราบผลการส่งหมายข้ามเขต 
  แบบแจ้งปัญหาข้อขัดข้อง/ ข้อเสนอแนะ   
  แบบตอบรับการเป็นล่าม  
  แบบตอบรับการมาเป็นทนายขอแรง  

 

 

 
 
 

 

+

+

ประกาศ / ระเบียบ (ศาลจังหวัดหล่มสัก)

+

เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง

+

เรื่องที่น่าสนใจ

+

ปฏิทินกิจกรรม
image
image
image
image
image
image