ศาลจังหวัดหล่มสัก
Lom Sak Provincial Court

ศาลจังหวัดหล่มสัก