Accessibility Tools

ศาลจังหวัดหล่มสัก
Lom Sak Provincial Court
image

ศาลจังหวัดหล่มสัก

ประกาศศาลจังหวัดหล่มสัก -เรื่อง เปิดทำการศาลนอกเวลาราชการเพื่อเร่งรัดพิจารณาพิพากษาคดีหรือเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ประจำปี 2567 สำหรับศาลชั้นต้น กรณีเร่งรัดการพิจารณาพิพากษาคดีimage

image เอกสารแนบ