Accessibility Tools

ศาลจังหวัดหล่มสัก
Lom Sak Provincial Court
image

ศาลจังหวัดหล่มสัก

ประกาศ ศาลจังหวัดหล่มสักผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารที่ทำการศาลจังหวัดหล่มสัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)image

image เอกสารแนบ