ศาลจังหวัดหล่มสัก
Lom Sak Provincial Court
image

ศาลจังหวัดหล่มสัก

ประกาศศาลจังหวัดหล่มสัก -เรื่อง การนำวิธีพิจารณาคดีทางอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการนั่งพิจารณาคดีแพ่ง เพื่ออำนวยความสะดวกแก่คู่ความในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙

image เอกสารแนบ