Accessibility Tools

ศาลจังหวัดหล่มสัก
Lom Sak Provincial Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลจังหวัดหล่มสัก

ศาลจังหวัดหล่มสักจัดกิจกรรมเนื่องในวันครบรอบวันสถาปนาศาลยุติธรรม ๑๔๒ ปีimage

เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๐๐ นาฬิกา ศาลจังหวัดหล่มสัก โดยนางอนิสรา จารุอรอุไร ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดสุโขทัย ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดหล่มสัก ผู้ประนีประนอมประจำศาลจังหวัดหล่มสัก และบุคลากรในศาลจังหวัดหล่มสัก ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญกุศลถวายสังฆทาน และจตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระสงฆ์จำนวน ๙ รูป และในเวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา ร่วมกิจกรรมปลูกพืชผักสวนครัวปลอดสารพิษ เนื่องในโอกาสวันสถาปนาศาลยุติธรรม ๑๔๒ ปี ณ ศาลจังหวัดหล่มสัก อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image เอกสารแนบ