Accessibility Tools

ศาลจังหวัดหล่มสัก
Lom Sak Provincial Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลจังหวัดหล่มสัก

ศาลจังหวัดหล่มสักร่วมประชุมรับฟังนโยบายอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๖image

เมื่อวันศุกร์ที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๔๕ นาฬิกา นางอนิสรา จารุอรอุไร ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดสุโขทัย ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดหล่มสัก พร้อมด้วยนางสาววรัทยา บุญมาขอม ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลจังหวัดหล่มสัก ร่วมประชุมรับฟังนโยบายการบริหารงานศาลยุติธรรมในเขตอำนาจอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๖ โดยมีนายธรรมนิตย์ ตันติยวรงค์ อธิบดีผู้พิพากษาภาค ๖ เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมชั้น ๓ สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษา ภาค ๖ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ต่อมาเมื่อเวลา ๑๐.๔๕ นาฬิกา ได้ร่วมกิจกรรมรดน้ำขอพร นายธรรมนิตย์ ตันติยวรงค์ อธิบดีผู้พิพากษาภาค ๖ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ประจำปี ๒๕๖๗ ณ บ้านพักอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๖ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image

image เอกสารแนบ