Accessibility Tools

ศาลจังหวัดหล่มสัก
Lom Sak Provincial Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลจังหวัดหล่มสัก

ศาลจังหวัดหล่มสักร่วมพิธีวันปิยมหาราช ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖image

เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๐๐ นาฬิกา นายนิวัฒ ทั่งทอง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดหล่มสัก มอบหมายให้ นางสาวกานตา ทิพย์ธาร ผู้พิพากษาศาลจังหวัดหล่มสัก พร้อมด้วยคณะข้าราชการศาลจังหวัดหล่มสัก ร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแด่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ หอประชุมอำเภอหล่มสัก อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์


image รูปภาพ
image
image
image
image

image เอกสารแนบ