Accessibility Tools

ศาลจังหวัดหล่มสัก
Lom Sak Provincial Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลจังหวัดหล่มสัก

ศาลจังหวัดหล่มสักเข้าเยี่ยมคารวะอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๖image

เมื่อวันอังคารที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๑ นาฬิกา นายนิวัฒ ทั่งทอง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดหล่มสัก พร้อมด้วยนางสาววรัทยา บุญมาขอม ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลจังหวัดหล่มสัก เข้าเยี่ยมคารวะและหารือข้อราชการกับ นายธรรมนิตย์ ตันติยวรงค์ รองประธานศาลอุทธรณ์ภาค ๖ ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่ง อธิบดีผู้พิพากษาภาค ๖ เพื่อแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๖ พร้อมรับมอบนโยบายในการปฏิบัติราชการจากอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๖ ณ สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๖ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก


image รูปภาพ
image
image
image
image

image เอกสารแนบ