Accessibility Tools

ศาลจังหวัดหล่มสัก
Lom Sak Provincial Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลจังหวัดหล่มสัก

ศาลจังหวัดหล่มสักจัดโครงการอบรม “ฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุฉุกเฉิน” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖image

เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา นายนิวัฒ ทั่งทอง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดหล่มสัก เป็นประธานเปิดโครงการอบรม “ฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุฉุกเฉิน” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรของศาลจังหวัดหล่มสักได้มีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงระบบการรักษาความปลอดภัยในศาล เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงจากอันตรายต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ทุกรูปแบบ โดยมีวิทยากรจากสถานีตำรวจภูธรหล่มสัก มาให้ความรู้และสาธิตวิธีการปฏิบัติเบื้องต้น ณ ศาลจังหวัดหล่มสัก อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image เอกสารแนบ