ศาลจังหวัดหล่มสัก
Lom Sak Provincial Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลจังหวัดหล่มสัก

ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดหล่มสักกล่าวเปิดโครงการ การฝึกอบรมซักซ้อมการหนีไฟและวิธีการใช้ถังดับเพลิงเมื่อเกิดอัคคีภัย ประจำปี ๒๕๖๔

เมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๕ นาฬิกา นางวันทนา ถวัลย์ลาภา ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดหล่มสัก เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการการฝึกอบรมบุคลากรเตรียมความพร้อมซักซ้อมการหนีไฟและวิธีการใช้ถังดับเพลิงเมื่อเกิดเหตุอัคคีภัย ประจำปี ๒๕๖๔ โดยได้รับเกียรติจากสำนักงานป้องกันภัยและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองหล่มสัก บรรยายให้ความรู้แก่บุคลากรในศาลจังหวัดหล่มสัก เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแผนการหนีไฟ และการดับเพลิงเมื่อเกิดเหตุอัคคีภัย ณ อาคารศาลจังหวัดหล่มสัก (หลังเดิม) อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image เอกสารแนบ