ศาลจังหวัดหล่มสัก
Lom Sak Provincial Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลจังหวัดหล่มสัก

ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดหล่มสักและผู้อำนวยการฯ เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารศาลยุติธรรมประจำภาค ๖

                เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา 08.00 – 14.30 นาฬิกา นางสาวดาสินี มาลัยพงษ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดหล่มสัก พร้อมด้วยนางสาวรจนา คำหล้า ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลจังหวัดหล่มสัก เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบริหารศาลยุติธรรมประจำภาค ๖ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมศาลจังหวัดพิษณุโลก ชั้น ๓ อาคารศาลจังหวัดพิษณุโลก อำเภอเมืองพิษณุโลกจังหวัดพิษณุโลก


image รูปภาพ
image
image

image เอกสารแนบ