ศาลจังหวัดหล่มสัก
Lom Sak Provincial Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลจังหวัดหล่มสัก

ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดหล่มสักร่วมกิจกรรมเพื่อแสดงความจงรักภักดี เนื่องในโอกาสการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

            เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๘ นาฬิกา นางสาวดาสินี มาลัยพงษ์ ผู้พิพากษาหัวหน้า          ศาลจังหวัดหล่มสัก ร่วมกิจกรรมเพื่อแสดงความจงรักภักดี เนื่องในโอกาสการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ ของจังหวัดเพชรบูรณ์ ณ หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์


image รูปภาพ
image
image
image

image เอกสารแนบ