ศาลจังหวัดหล่มสัก
Lom Sak Provincial Court

ผู้บริหาร/ผู้พิพากษา