Accessibility Tools

ศาลจังหวัดหล่มสัก
Lom Sak Provincial Court
image

ศาลจังหวัดหล่มสัก

ประกาศคณะกรรมการจัดการแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย เนื่องในวันรพี ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ ของศาลจังหวัดหล่มสัก ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (รอบคัดเลือกตัวแทนศาลในเขตอำนาจของอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๖) ด้วยคณะกรรมการจัดการแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย เนื่องในวันรพีประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖image

image เอกสารแนบ