Accessibility Tools

ศาลจังหวัดหล่มสัก
Lom Sak Provincial Court
image

ศาลจังหวัดหล่มสัก

ประกาศศาลจังหวัดหล่มสัก -เรื่อง เปิดทำการศาลในวันหยุดราชการเพื่อรับและพิจารณาคำร้องตามมาตรา 24 และมาตรา 26 แห่ง พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการทรมานและการทำให้บุุคคลสูญหาย พ.ศ.2565image

image เอกสารแนบ