Accessibility Tools

ศาลจังหวัดหล่มสัก
Lom Sak Provincial Court
image

ศาลจังหวัดหล่มสัก

ประกาศศาลจังหวัดหล่มสัก เรื่อง เปิดทำการศาลในวันหยุดราชการเพื่อพิจารณาและวินิจฉัยคดีเกี่ยวกับสิทธิสมัครรับเลือก การดำเนินการเกี่ยวกับการเลือกและการเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งหรือสิทธิเลือกตั้ง ในการเลือกสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๒image

image เอกสารแนบ