Accessibility Tools

ศาลจังหวัดหล่มสัก
Lom Sak Provincial Court
image

ศาลจังหวัดหล่มสัก

ประกาศศาลจังหวัดหล่มสัก -เรื่อง เปิดทำการศาลนอกเวลาราชการเพื่อเร่งรัดพิจารณาพิพากษาคดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 สำหรับศาลชั้นต้น กรณีที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(Coronavirus Disease: COVID-19)image

image เอกสารแนบ