ศาลจังหวัดหล่มสัก
Lom Sak Provincial Court
image

ศาลจังหวัดหล่มสัก

ประกาศศาลจังหวัดหล่มสัก -เรื่อง เปิดทำการศาลนอกเวลาราชการเพื่อเร่งรัดการพิจารณาคดีหรือเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 สำหรับศาลชั้นต้ร ประเภทคดีจัดการพิเศษ

image เอกสารแนบ