Accessibility Tools

ศาลจังหวัดหล่มสัก
Lom Sak Provincial Court

image

ศาลจังหวัดหล่มสัก

ประกาศสำนักงานประจำศาลจังหวัดหล่มสัก เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ ครุภัณฑ์เครื่องเรือนบ้านพักและอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมกรณีทดแทน (รายการเครื่องทำน้ำอุ่นพร้อมอุปกรณ์และติดตั้งขนาด 3500 วัตต์ จำนวน 2 ชุดและเครื่องปั๊มน้ำพร้อมอุปกรณ์และติดตั้งขนาดไม่ต่ำกว่า 150 วัตต์จำนวน 1 ชุด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจงimage

image เอกสารแนบ