Accessibility Tools

ศาลจังหวัดหล่มสัก
Lom Sak Provincial Court

image

ศาลจังหวัดหล่มสัก

ประกาศศาลจังหวัดหล่มสัก -เรื่อง ประกาศศาลจังหวัดหล่มสัก เรื่อง เปิดทำการศาลนอกเวลาราชการเพื่อเร่งรัดการพิจารณาพิพากษาคดี หรือเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำหรับศาลชั้นต้น กรณีเร่งรัดการพิจารณาพิพากษาคดี ของผู้พิพากษาและเจ้าหน้าที่ ประจำเดือนมกราคม-มีนาคม 2566image

image เอกสารแนบ