ศาลจังหวัดหล่มสัก
Lom Sak Provincial Court

image

ศาลจังหวัดหล่มสัก

เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biding) เลขที่ 1/2564 การจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารที่ทำการศษลจังหวัดหล่มสัก ประจำปี 2564 ตามประกาศ ศาลจังหวัดหล่มสัก ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2564

ปรากฎตามเอกสารแนบ (** จำเป็นต้องแตกไฟล์ก่อน **)


image เอกสารแนบ