Accessibility Tools

ศาลจังหวัดหล่มสัก
Lom Sak Provincial Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลจังหวัดหล่มสัก

ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดหล่มสักให้การต้อนรับสภาทนายความจังหวัดหล่มสักimage

เมื่อวันอังคารที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๑.๐๐ นาฬิกา นางอนิสรา จารุอรอุไร ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดสุโขทัย ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดหล่มสัก ให้การต้อนรับ นายสุทธิกาญจน์ ชมชื่น ประธานสภาทนายความจังหวัดหล่มสัก พร้อมคณะ ซึ่งเข้าพบเพื่อแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสที่ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดหล่มสักเดินทางมารับตำแหน่งใหม่ที่ศาลจังหวัดหล่มสัก ณ ห้องพักผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดหล่มสัก อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์


image รูปภาพ
image
image
image

image เอกสารแนบ