Accessibility Tools

ศาลจังหวัดหล่มสัก
Lom Sak Provincial Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลจังหวัดหล่มสัก

ศาลจังหวัดหล่มสักร่วมพิธีพุทธาภิเษกเหรียญที่ระลึกครบรอบ ๕๐ ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์image

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ นาฬิกา นายนิวัฒ ทั่งทอง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดหล่มสัก พร้อมด้วยคณะข้าราชการศาลจังหวัดหล่มสัก ร่วมพิธีพุทธาภิเษกเหรียญที่ระลึกครบรอบ ๕๐ ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ณ หอประชุมประกายทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์


image รูปภาพ
image
image
image
image

image เอกสารแนบ