Accessibility Tools

ศาลจังหวัดหล่มสัก
Lom Sak Provincial Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลจังหวัดหล่มสัก

ศาลจังหวัดหล่มสักประชาสัมพันธ์ภารกิจของเจ้าพนักงานตำรวจศาล ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๖image

ศาลจังหวัดหล่มสัก ประชาสัมพันธ์ข่าวภารกิจของเจ้าพนักงานตำรวจศาล และผลการดำเนินการตามหมายจับประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ผลการดำเนินการประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๖ อุดมคติของเจ้าพนักงานตำรวจศาล "รักษาความสงบ เคารพคำสั่งศาล คุ้มครองตุลาการ เป็นเจ้าพนักงานที่ดี" และฝึกอบรมเพิ่มความรู้ให้เจ้าหน้าที่ตำรวจประจำศาลและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย เรื่องการปฏิบัติและการใช้ปืนช็อตไฟฟ้าเทเซอร์ ในการระงับเหตุตามหน้าที่และอำนาจที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติเจ้าพนักงานตำรวจศาล พ.ศ.๒๕๖๖


image รูปภาพ
image
image
image
image
image

image เอกสารแนบ