ศาลจังหวัดหล่มสัก
Lom Sak Provincial Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลจังหวัดหล่มสัก

ศาลจังหวัดหล่มสักเข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบริหารศาลยุติธรรม ประจำภาค ๖ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

เมื่อวันอังคารที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ นาฬิกา นางวันทนา ถวัลย์ลาภา ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดหล่มสัก พร้อมด้วยนางนันท์นภัส มัฎฐาพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลจังหวัดหล่มสัก เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบริหารศาลยุติธรรมประจำภาค ๖ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ โดยมีนายนพเรศ พันธุ์นรา อธิบดีผู้พิพากษาภาค ๖ เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมชั้น ๓ สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๖ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก


image รูปภาพ
image
image
image

image เอกสารแนบ