ศาลจังหวัดหล่มสัก
Lom Sak Provincial Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลจังหวัดหล่มสัก

ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดหล่มสักให้การต้อนรับอัยการจังหวัดหล่มสัก ซึ่งเข้าพบเพื่อขอพรเนื่องในโอกาสเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๖

เมื่อวันพุธที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๐ นาฬิกา นางวันทนา ถวัลย์ลาภา ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดหล่มสัก พร้อมด้วยนางนันท์นภัส มัฎฐาพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลจังหวัดหล่มสัก ให้การต้อนรับ นายอภิรักษ์ ศรีคชา อัยการจังหวัดหล่มสัก พร้อมคณะอัยการซึ่งเข้าพบเพื่อขอพรเนื่องในเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๖ ณ ห้องผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดหล่มสัก อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์


image รูปภาพ
image

image เอกสารแนบ