ศาลจังหวัดหล่มสัก
Lom Sak Provincial Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลจังหวัดหล่มสัก

ศาลจังหวัดหล่มสักร่วมพิธีมอบสิ่งของพระราชทาน จากมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

เมื่อวันอังคารที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๔ นาฬิกา นางวันทนา ถวัลย์ลาภา ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดหล่มสัก มอบหมายให้นายนพรัตน์ เนียมคล้าย ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดหล่มสัก ร่วมพิธีมอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน และสิ่งของพระราชทาน จากมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ แก่ราษฎรที่อาศัยอยู่ในถิ่นทุรกันดาร ผู้สูงอายุ และผู้ที่มีฐานะยากจนที่ได้รับผลกระทบจากภัยหนาวในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอหล่มเก่า อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์


image รูปภาพ
image
image
image

image เอกสารแนบ