ศาลจังหวัดหล่มสัก
Lom Sak Provincial Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลจังหวัดหล่มสัก

ศาลจังหวัดหล่มสักร่วมพิธีเชิญภัตตาหารและเครื่องไทยธรรมพระราชทาน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และถวายพระกุศลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๙ นาฬิกา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลอากาศตรี สุพิชัย สุนทรบุระ รองเลขาธิการพระราชวัง เชิญภัตตาหารและเครื่องไทยธรรมพระราชทาน ถวายแด่พระธุดงค์จำนวน ๗๐๐ รูป ในโครงการจาริกธุดงค์เผยแผ่ธรรม เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ในการนี้นางวันทนา ถวัลย์ลาภา ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดหล่มสัก มอบหมายให้นางนันท์นภัส มัฎฐาพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลจังหวัดหล่มสัก พร้อมด้วยข้าราชการศาลจังหวัดหล่มสักร่วมพิธี และร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสาร – อาหารแห้ง ณ วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว ตำบลแคมป์สน อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์


image รูปภาพ
image
image
image
image

image เอกสารแนบ