ศาลจังหวัดหล่มสัก
Lom Sak Provincial Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลจังหวัดหล่มสัก

ศาลในจังหวัดเพชรบูรณ์จัดโครงการ “รู้ก่อนผิด คิดก่อนพลาด”

เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๓๐ นาฬิกา นางวันทนา ถวัลย์ลาภา ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดหล่มสัก พร้อมด้วยนางนันท์นภัส มัฎฐาพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลจังหวัดหล่มสักเข้าร่วมพิธีเปิดโครงการ “รู้ก่อนผิด คิดก่อนพลาด” ของศาลในจังหวัดเพชรบูรณ์ ในการนี้นายอิทธิพล โสขุมา รองอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๖ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการ ซึ่งโครงการดังกล่าวมีการบรรยายให้ความรู้กฎหมายแก่นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน ๑๙๓ คน ณ ห้องประชุมเพชร โรงเรียนเพชรพิทยาคม อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์


image รูปภาพ
image
image
image
image

image เอกสารแนบ