ศาลจังหวัดหล่มสัก
Lom Sak Provincial Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลจังหวัดหล่มสัก

ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดหล่มสักมอบสวัสดิการแก่ข้าราชการในศาลจังหวัดหล่มสัก

เมื่อวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๕.๓๐ นาฬิกา นางวันทนา ถวัลย์ลาภา ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดหล่มสัก พร้อมด้วยนายชรินทร์ มาตา ผู้อำนวยการฯ และบุคลากรของศาลจังหวัดหล่มสัก มอบสวัสดิการช่วยเหลือเพื่อสร้างขวัญกำลังใจกับนายชัยวิชิต สายคง เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมปฏิบัติงาน เนื่องจากเจ็บป่วยเข้าพักรักษาที่โรงพยาบาลหล่มสัก และมอบสวัสดิการเพื่อแสดงความยินดีกับนายปิยะณัฐ นามวงศ์ นิติกร เนื่องในโอกาสภรรยาคลอดบุตร ณ ห้องผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดหล่มสัก อาคารศาลจังหวัดหล่มสัก อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์


image รูปภาพ
image
image

image เอกสารแนบ