ศาลจังหวัดหล่มสัก
Lom Sak Provincial Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลจังหวัดหล่มสัก

ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดหล่มสักให้การต้อนรับ ผู้บัญชาการเรือนจำอำเภอหล่มสักในการเข้าพบเพื่อปรึกษาข้อราชการร่วมกัน

เมื่อวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๓๐ นาฬิกา นางวันทนา ถวัลย์ลาภา ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดหล่มสัก พร้อมด้วยนายชรินทร์ มาตา ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลจังหวัดหล่มสัก ร่วมให้การต้อนรับนายสิทธิวิชญ์ รัตนาชัยศิริ ผู้บัญชาการเรือนจำอำเภอหล่มสัก พร้อมคณะซึ่งเข้าพบเพื่อหารือข้อราชการในการกำหนดแนวทางการดำเนินการตามพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในการนี้ศาลจังหวัดหล่มสักได้แต่งตั้ง นางสาวลัดดาวรรณ หลวงอาจ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดหล่มสัก เป็นคณะกรรมการร่วมตรวจสอบเพื่อให้การออกหมายสั่งปล่อยหรือลดโทษผู้ได้รับพระราชทานอภัยโทษเป็นไปด้วยความถูกต้องและครบถ้วนตามกฎหมาย ณ ห้องประชุมชั้น ๓ อาคารศาลจังหวัดหล่มสัก อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์


image รูปภาพ
image

image เอกสารแนบ