ศาลจังหวัดหล่มสัก
Lom Sak Provincial Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลจังหวัดหล่มสัก

ผู้พิพากษาศาลจังหวัดหล่มสักเป็นประธานในกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ โครงการศาลยุติธรรมใต้ร่มพระบารมีเพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔

เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๓๐ นาฬิกา นางวันทนา ถวัลย์ลาภา ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดหล่มสักเป็นประธานกิจกรรมปลูกต้นไม้ ในโครงการศาลยุติธรรมใต้ร่มพระบารมี เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ โดยมีคณะผู้พิพากษา ผู้อำนวยการฯ และคณะข้าราชการศาลจังหวัดหล่มสักเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว        โดยพร้อมเพรียงกัน ณ บริเวณสนามหน้าอาคารศาลจังหวัดหล่มสัก (หลังเดิม) อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์


image รูปภาพ
image
image
image
image
image

image เอกสารแนบ