ศาลจังหวัดหล่มสัก
Lom Sak Provincial Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลจังหวัดหล่มสัก

ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดหล่มสักมอบเกียรติบัตรแก่นักศึกษาฝึกประสบการณ์

เมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๓๐ นาฬิกา นางวันทนา ถวัลย์ลาภา ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดหล่มสัก พร้อมด้วยนายชรินทร์ มาตา ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลจังหวัดหล่มสัก และบุคลากรในศาลจังหวัดหล่มสัก มอบเกียรติบัตรให้แก่ นายธนบัตร มีโชค นางสาวพจณี เตาวาน และนางสาวพิมลภัส สินเพียง นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลหล่มสัก เนื่องในโอกาสสำเร็จการฝึกประสบการณ์และเรียนรู้งานภายในสำนักงานประจำศาลจังหวัดหล่มสัก ณ ห้องผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดหล่มสัก อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์


image รูปภาพ
image
image
image
image

image เอกสารแนบ