ศาลจังหวัดหล่มสัก
Lom Sak Provincial Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลจังหวัดหล่มสัก

ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดหล่มสักแสดงความยินดีกับข้าราชการศาลยุติธรรมเนื่องในโอกาสภรรยาคลอดบุตร

             เมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๔ นาฬิกา นางวันทนา ถวัลย์ลาภา ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดหล่มสัก พร้อมด้วยนายชรินทร์ มาตา ผู้อำนวยการฯ และบุคลากรของศาลจังหวัดหล่มสัก มอบสวัสดิการเพื่อแสดงความยินดี และเป็นการสร้างขวัญกำลังใจกับนายพัฒนพงค์ เดโช เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมชำนาญงาน เนื่องในโอกาสภรรยาคลอดบุตร ณ ห้องผู้พิพากษาหัวหน้าศาล อาคารศาลจังหวัดหล่มสัก อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์


image รูปภาพ
image

image เอกสารแนบ