ศาลจังหวัดหล่มสัก
Lom Sak Provincial Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลจังหวัดหล่มสัก

ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดหล่มสักให้การต้อนรับ ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเพชรบูรณ์ สาขาหล่มสัก และผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบูรณ์ สาขาหล่มสักพร้อมคณะ

               เมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๓ นาฬิกา นางวันทนา ถวัลย์ลาภา ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดหล่มสัก พร้อมด้วยนายชรินทร์ มาตา ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลจังหวัดหล่มสัก ร่วมให้การต้อนรับ นายวสันต์ เภรีวิค ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเพชรบูรณ์ สาขาหล่มสัก พร้อมคณะ และนายพูลพล ลามศรีจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบูรณ์ สาขาหล่มสัก พร้อมคณะ ซึ่งเข้าพบเพื่อแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสที่ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดหล่มสักเดินทางมารับตำแหน่งใหม่ที่ศาลจังหวัดหล่มสัก และหารือข้อราชการร่วมกัน ณ ห้องผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัด หล่มสัก อาคารศาลจังหวัดหล่มสัก อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์


image รูปภาพ
image
image
image

image เอกสารแนบ