ศาลจังหวัดหล่มสัก
Lom Sak Provincial Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลจังหวัดหล่มสัก

ศาลจังหวัดหล่มสักจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

เมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ ศาลจังหวัดหล่มสัก จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๔ โดยจัดตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พร้อมเครื่องราชสักการะ ประดับธงชาติคู่กับธงอักษรพระนามาภิไธย ส.ท. ประดับผ้าระบายสีม่วงร่วมกับผ้าระบายสีขาวบริเวณรั้วด้านหน้าอาคารศาล จัดทำคำถวายพระพรชัยมงคลเผยแพร่ทางเว็บไซต์ และบุคลากรของศาลจังหวัดหล่มสักร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลทางเว็บไซต์ของศาลจังหวัดหล่มสัก ตลอดเดือนมิถุนายน ๒๕๖๔ เพื่อเป็นการถวายความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ ศาลจังหวัดหล่มสัก อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์


image รูปภาพ
image
image
image

image เอกสารแนบ