ศาลจังหวัดหล่มสัก
Lom Sak Provincial Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลจังหวัดหล่มสัก

ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลจังหวัดหล่มสักพร้อมคณะข้าราชการ ร่วมพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์

เมื่อวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๘ นาฬิกา นางวันทนา ถวัลย์ลาภา ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ ช่วยทำงานช่วยคราวในตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดหล่มสัก มอบหมายให้นายชรินทร์ มาตา ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลจังหวัดหล่มสักพร้อมด้วยข้าราชการศาลจังหวัดหล่มสัก ร่วมพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระเกียรติคุณและแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ปฐมกษัตริย์แห่งมหาจักรีบรมราชวงศ์ ณ หอประชุมโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมอำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์


image รูปภาพ
image
image
image

image เอกสารแนบ