ศาลจังหวัดหล่มสัก
Lom Sak Provincial Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลจังหวัดหล่มสัก

ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดหล่มสัก และคณะข้าราชการศาลจังหวัดหล่มสักประชุมประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๔

เมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๓๐ นาฬิกา นางวันทนา ถวัลย์ลาภา ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่ง           ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดหล่มสัก เป็นประธานในการประชุมเพื่อมอบนโยบายในการทำงานให้แก่ข้าราชการศาลจังหวัดหล่มสัก โดยมีนายชรินทร์ มาตา ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลจังหวัดหล่มสัก พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มงานต่าง ๆ ของศาลจังหวัดหล่มสักเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมชั้น ๓ อาคารศาลจังหวัดหล่มสัก อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์


image รูปภาพ
image
image
image

image เอกสารแนบ