ศาลจังหวัดหล่มสัก
Lom Sak Provincial Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลจังหวัดหล่มสัก

ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดหล่มสักให้การต้อนรับอัยการจังหวัดหล่มสักพร้อมคณะ

เมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๐ นาฬิกา นางวันทนา ถวัลย์ลาภา ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดหล่มสักให้การต้อนรับ นายอมเรศ พรหมราช อัยการจังหวัดหล่มสัก พร้อมคณะอัยการซึ่งมาเข้าพบเพื่อแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสที่ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดหล่มสัก  เดินทางมารับตำแหน่งใหม่ที่ศาลจังหวัดหล่มสัก ณ ห้องผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดหล่มสัก ชั้น ๓ อาคารศาลจังหวัดหล่มสัก อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์


image รูปภาพ
image

image เอกสารแนบ