ศาลจังหวัดหล่มสัก
Lom Sak Provincial Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลจังหวัดหล่มสัก

ศาลจังหวัดหล่มสักเข้าร่วมโครงการเพิ่มศักยภาพข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมในเขตอำนาจของอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๖

เมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๙ นาฬิกา นายสิริชัย สุวรรณรัตน์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดหล่มสัก ได้พิจารณาอนุญาตให้ นายชรินทร์ มาตา ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลจังหวัดหล่มสัก พร้อมด้วยนายพชร กรณ์วณิช นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ เข้าร่วมโครงการเพิ่มศักยภาพข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมในเขตอำนาจของอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๖ หลักสูตร “การพัฒนาระบบการตรวจร่างคำพิพากษาหรือคำสั่งทางอิเล็กทรอนิกส์” โดยมีนายเริงศักดิ์ วิริยะชัยวงศ์ อธิบดีผู้พิพากษาภาค ๖ เป็นประธานในพิธีเปิด ในการนี้ นายสิริชัย สุวรรณรัตน์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดหล่มสัก เข้าร่วมเป็นผู้สังเกตการณ์ในโครงการดังกล่าวด้วย ณ โรงแรมท็อปแลนด์ พิษณุโลก อำเภอเมืองพิษณุโลกจังหวัดพิษณุโลก


image รูปภาพ
image
image
image

image เอกสารแนบ