ศาลจังหวัดหล่มสัก
Lom Sak Provincial Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลจังหวัดหล่มสัก

ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดหล่มสัก และคณะผู้พิพากษา ร่วมปลูกต้นไม้ในโครงการศาลสีเขียว (Green Court)

เมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐ นาฬิกา นางสาวดาสินี มาลัยพงษ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดหล่มสัก พร้อมด้วยคณะผู้พิพากษา ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างศาลจังหวัดหล่มสัก ร่วมกันปลูกต้นไม้ในโครงการศาลสีเขียว (Green Court) เพื่อสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์รักษาสภาพแวดล้อมมีส่วนร่วมในการป้องกันและลดปัญหาสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการรักษาสภาพแวดล้อม ลดการใช้พลังงานและทรัพยากรธรรมชาติ และลดปริมาณการสร้างขยะของศาลจังหวัดหล่มสัก ตามนโยบายการสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีในบริเวณศาล (Green Court) ณ ศาลจังหวัดหล่มสัก อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image เอกสารแนบ