ศาลจังหวัดหล่มสัก
Lom Sak Provincial Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลจังหวัดหล่มสัก

ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดหล่มสักเปิดการฝึกอบรมทบทวนและเพิ่มพูนความรู้ความสามารถ ในการปฏิบัติหน้าที่ให้กับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๙ นาฬิกา  นางสาวดาสินี  มาลัยพงษ์  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดหล่มสัก เป็นประธานในการกล่าวเปิดการฝึกอบรมทบทวนและเพิ่มพูนความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานให้กับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ซึ่งสำนักงานรักษาความปลอดภัย องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ได้จัดขึ้น เพื่อฝึกอบรมทบทวนและเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเกี่ยวกับมาตรการรักษาความปลอดภัย รวมถึงฟื้นฟูระเบียบวินัยเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย  ณ  ศาลจังหวัดหล่มสัก อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์


image รูปภาพ
image
image
image
image

image เอกสารแนบ