ศาลจังหวัดหล่มสัก
Lom Sak Provincial Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลจังหวัดหล่มสัก

คณะผู้พิพากษาและคณะข้าราชการเข้าพบผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดหล่มสัก เพื่อขอพรเนื่องในเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๓

เมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๑ นาฬิกา นายสรณ์กมล  ตนอารีย์  ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดหล่มสัก พร้อมคณะผู้พิพากษา ข้าราชการและลูกจ้างศาลจังหวัดหล่มสัก เข้าพบนางสาวดาสินี  มาลัยพงษ์  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดหล่มสัก เพื่อขอพรเนื่องในเทศกาล  วันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๓ ณ ห้องผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดหล่มสัก อาคารศาลจังหวัดหล่มสัก อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์


image รูปภาพ
image

image เอกสารแนบ