ศาลจังหวัดหล่มสัก
Lom Sak Provincial Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลจังหวัดหล่มสัก

ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดหล่มสักร่วมต้อนรับผู้ช่วยเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ในการเชิญผ้าห่มพระราชทานแก่ราษฎรที่ประสบภัยหนาวในจังหวัดเพชรบูรณ์

          เมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐ นาฬิกา ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัติยราชนารี โปรดให้นางมาริษา สมบัติบูรณ์ ผู้ช่วยเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ด้านกิจการพิเศษ เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทานแก่ราษฎรที่ประสบภัยหนาวในพื้นที่อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ ในการนี้ นางสาวดาสินี  มาลัยพงษ์  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดหล่มสัก ร่วมให้การต้อนรับ และร่วมมอบผ้าห่มพระราชทานแก่ราษฎรผู้ประสบภัยหนาว ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์


image รูปภาพ
image
image
image
image
image

image เอกสารแนบ