ศาลจังหวัดหล่มสัก
Lom Sak Provincial Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลจังหวัดหล่มสัก

ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลจังหวัดหล่มสัก เยี่ยมอาการป่วยของมารดาข้าราชการศาลยุติธรรม

เมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๐๐ นาฬิกา นางสาวรจนา คำหล้า ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลจังหวัดหล่มสัก และคณะข้าราชการศาลจังหวัดหล่มสัก เข้าเยื่ยมอาการป่วยของนางสวน สาหร่าย มารดาของนางสาวประกอบ สาหร่าย นิติกรชำนาญการพิเศษ ณ โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์


image เอกสารแนบ