ศาลจังหวัดหล่มสัก
Lom Sak Provincial Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลจังหวัดหล่มสัก

ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดหล่มสัก ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดทุ่งทานตะวันบานที่ศาลจังหวัดเพชรบูรณ์

เมื่อวันที่  ๒๕  กันยายน  ๒๕๖๒  เวลา  ๑๖  นาฬิกา  นางสาววิไล จิวังกูร อธิบดีผู้พิพากษาภาค ๖  และนายสืบศักดิ์  เอี่ยมวิจารณ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์  เป็นประธานในพิธีเปิดทุ่งทานตะวันบานที่ศาลจังหวัดเพชรบูรณ์ ซึ่งศาลจังหวัดเพชรบูรณ์ได้ทำการปรับปรุงภูมิทัศน์ศาลด้วยการจัดทำโครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ เทิดไท้องค์ราชัน  โดยร่วมกับบุคลากรในหน่วยงานกระบวนการยุติธรรมและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ปลูกต้นทานตะวัน ๖๗,๐๐๐ ต้น เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี  ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ ๖๗ พรรษา ในการนี้ นายสรณ์กมล ตนอารีย์ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดหล่มสัก ได้เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดดังกล่าวด้วย  ณ พื้นที่บริเวณด้านหลังอาคารศาลจังหวัดเพชรบูรณ์  ตำบลสะเดียง  อำเภอเมืองเพชรบูรณ์  จังหวัดเพชรบูรณ์ 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image

image เอกสารแนบ