ศาลจังหวัดหล่มสัก
Lom Sak Provincial Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลจังหวัดหล่มสัก

ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดหล่มสัก และคณะข้าราชการให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดเพชรบูรณ์

เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๒ นางสาวดาสินี มาลัยพงษ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดหล่มสัก มอบหมายให้นายสรณ์กมล  ตนอารีย์  ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดหล่มสัก พร้อมคณะข้าราชการศาลจังหวัดหล่มสัก ให้การต้อนรับ คณะอาจารย์และนักศึกษา จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดเพชรบูรณ์ ในโอกาสที่เดินทางมาศึกษาดูงานศาลจังหวัดหล่มสัก  และมอบหมายให้ นางสาวลัดดาวรรณ  หลวงอาจ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดหล่มสัก เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่คณะอาจารย์และนักศึกษา รวมทั้งได้แนะนำขั้นตอนกระบวนการต่าง ๆ ของศาลจังหวัดหล่มสัก ณ อาคารศาลจังหวัดหล่มสัก  อำเภอหล่มสัก  จังหวัดเพชรบูรณ์


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image

image เอกสารแนบ