ศาลจังหวัดหล่มสัก
Lom Sak Provincial Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลจังหวัดหล่มสัก

ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดหล่มสัก พร้อมคณะข้าราชการศาลจังหวัดหล่มสัก เข้าร่วมโครงการเพิ่มศักยภาพข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม

เมื่อระหว่างวันที่ ๑๘ – ๑๙ กันยายน ๒๕๖๒ สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๖ จัดโครงการเพิ่มศักยภาพข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม หลักสูตร “การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการเสริมสร้างการทำงานของข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมในเขตอำนาจของอธิบดีผู้พิพากษา ภาค ๖” โดยมี นางสาววิไล จิวังกูร อธิบดีผู้พิพากษาภาค ๖ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ ในการนี้ นางสาวดาสินี มาลัยพงษ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดหล่มสัก สิบตำรวจโทวิเชียร มั่นคง ผู้อำนวยการ  สำนักงานประจำศาลจังหวัดหล่มสักพร้อมคณะข้าราชการศาลจังหวัดหล่มสักได้เข้าร่วมโครงการดังกล่าว ณ โรงแรมท็อปแลนด์ พิษณุโลก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก


image รูปภาพ
image
image
image

image เอกสารแนบ