ศาลจังหวัดหล่มสัก
Lom Sak Provincial Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลจังหวัดหล่มสัก

ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลจังหวัดหล่มสักรับมอบเกียรติบัตร การจัดห้องสมุดประจำศาลโดยเรียนรู้ผ่านวิดีโอสื่อการสอนการจัดห้องสมุดประจำศาลออนไลน์

               เมื่อวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๒ นายสราวุธ เบญจกุล เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม มอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้อำนวยการประจำหน่วยงานศาลยุติธรรม จำนวน ๙๙ ศาล ที่จัดห้องสมุดประจำศาลโดยเรียนรู้ผ่านวิดีโอสื่อการสอนการจัดห้องสมุดประจำศาลออนไลน์ได้ตามมาตรฐานการจัดห้องสมุดของศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรม ครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ในการนี้ สิบตำรวจโท วิเชียร มั่นคง ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลจังหวัดหล่มสัก ได้เข้ารับมอบเกียรติบัตรดังกล่าว ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร


image รูปภาพ
image
image

image เอกสารแนบ